Ik ben in het bezit van het juiste diploma, ook ben ik in het bezit ben van een EHBO-diploma voor kinderen. Hiervoor ga ik ieder jaar op herhalingscurcus. Ook word ik gecontroleerd door de GGD. Ik voldoe aan alle eisen van de gastouderopvang.  Het inspectierapport van 27-03-2018 staat vanaf 20-4-2018 online op de site van LKR. Ik ben ook in het bezit van diverse certificaten welke ik gehaald heb via de Gastouderacademie. Ik ben ook in bezit van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Tevens heb ik een certificaat gehaald voor gesprekstraining via Bureau Jeugdzorg. Het gastouderbureau neemt ieder jaar een Risico-Inventarisatie af. Ook volg ik ieder jaar diverse thema-avonden. (bv ADHD bij kinderen, rouwverwerking en verlies) Ieder jaar volg ik een cursus met een thema via het gastouderbureau.

      
Tevens heb ik een Verklaring omtrent Gedrag, deze zijn ook aanwezig van mijn partner en dochter. Omdat ik geregistreerd sta bij een erkend gastouderbureau komt u mogelijk in aanmerking om een deel van de kosten terug te ontvangen via de belastingdienst. (zie www.belastingdienst.nl onder het kopje Toeslagen)

                                                    

Ik heb diverse voorzieningen voor de kindjes, waaronder een kinderwagen, diverse autostoelen, tweeling buggy/kinderwagen en sinds kort ben ik ook in het bezit van een bakfiets!