Privacy Statement

Gastouderopvang Roelie handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig  het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende worden de gegevens door Gastouderopvang Roelie niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat Gastouderopvang Roelie hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die Gastouderopvang Roelie (als gastouder) aan gemeente, GGD of belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.