Opvang bij ziekte en vakantie

 Als uw kindje ziek is wordt er, in gezamenlijk overleg, bekeken of het verstandig is om uw kindje

   te laten komen. Ik moet natuurlijk ook rekening houden met de andere kindjes.
   Het geven van medicatie is geen enkel probleem.
   Wel vraag ik u om duidelijk aan te geven wanneer uw kind de medicatie moet hebben. (Schriftelijk)

 Het afzeggen van de opvanguren/opvangdagen dient u minimaal 1 week van tevoren af te zeggen.
   Bij niet tijdig afzeggen breng ik de afgesproken uren in rekening.
   Bij ziekte worden de uren een week doorgeschreven.

Vrije dagen 2018:

  •  De zomervakantie 2018  is week 30 31 en 32
  •  Vrije dagen 2018: 2 april 2018-- 27 april 2018--10 en 11 mei 2018--21mei 2018
  •  Kerstvakantie 24 dec. 2018 t/m 1 jan. 2019

 

 

                     

 

 

                              

                               

 

  •